Poskytuji svým klientům tyto služby:

Individuální terapii dospívajících a dospělých

Pro ty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, cítí potíže ve vztazích, komunikaci, prožívají déle trvající úzkost, smutek, strach, hledající životní  naplnění…

Speciálně pedagogické poradenství

Pro děti a jejich rodiče, u nichž byla diagnostikována porucha autistického spektra,   či mají na tuto poruchu podezření.

Poradenství při výchovných, osobnostních, psychosomatických potížích aj.

 

ŽIVOTOPIS

Jmenuji se Daniela Michlová, narodila jsem se v Ústí nad Labem v roce 1975. Bydlím v obci Koberovy u Železného Brodu. Jsem vdaná, mám dcery Sáru a Julii a syna Damiána.

Vystudovala jsem obor speciální pedagogiky se zaměřením na etopedii na Univerzitě J. E. Purkyně  v Ústí nad Labem. Absolvovala jsem 5letý komplexní vzdělávací program ve skupinové psychoterapii, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii ČAP, která je součástí Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Při své práci jsem vázána Etickým kodexem EAP.Praxe

2012-2018                                                          PPP a SPC pro děti mentálně postižené a s autismem, Turnov, spec. pedagog

2000-2010                                               Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě, speciální pedagog

2004                                                                  UJAK Česká Lípa, výuka pro bc. studium, předmět Pedagogický výzkum

2003                                                                   Kurz sociálních technik a dovedností,  vedení kurzu

1999-2000                                                    Základní škola v Ústí nad Labem, individuální výuka žáka s handicapem

Kvalifikace, osvědčení

Komplexní vzdělávací program ve skupinové psychoterapii: INSTEP Praha

Homeopatie v běžné praxi

Orientace na řešení v krátké terapii: Pedagogické centrum v Ústí nad labem

Metoda Instrumentálního obohacení R. Feureisteina I.: Univerzita Karlova Praha

KUPOZ  program pro děti s LMD 8 – 12 let: PhDr. Kuncová, Praha

Kurzy z oblasti Vývojových specifických poruch učení a chování