Poskytuji svým klientům tyto služby:

Individuální terapii dospívajících a dospělých

Pro ty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, cítí potíže ve vztazích, komunikaci, prožívají déle trvající úzkost, smutek, strach, hledající životní  naplnění…

Speciálně pedagogické poradenství

Pro děti a jejich rodiče, u nichž byla diagnostikována porucha autistického spektra,   či mají na tuto poruchu podezření.

Poradenství při výchovných, osobnostních, psychosomatických potížích.

Speciálně pedagogickou diagnostiku

Specifické vývojové poruchy učení (dyslexie, dysortortografie..aj.) dětí, dospívajících i dospělých.

Poruchy pozornosti (ADHD, ADD), včetně nápravného programu KUPOZ pro děti od 8 do 12 let.

Vyšetření školní zralosti

ŽIVOTOPIS

Jmenuji se Daniela Michlová, narodila jsem se v Ústí nad Labem v roce 1975. Bydlím v obci Koberovy u Železného Brodu. Jsem vdaná, mám dcery Sáru a Julii a syna Damiána.

Vystudovala jsem obor speciální pedagogiky se zaměřením na etopedii na Univerzitě J. E. Purkyně  v Ústí nad Labem. Absolvovala jsem 4letý komplexní vzdělávací program ve skupinové psychoterapii.


Praxe

2012-dosud                                                          PPP a SPC pro děti mentálně postižené a s autismem, Turnov, spec. pedagog

2000-2010                                               Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě, speciální pedagog

2004                                                                  UJAK Česká Lípa, výuka pro bc. studium, předmět Pedagogický výzkum

2003                                                                   Kurz sociálních technik a dovedností,  vedení kurzu

1999-2000                                                    Základní škola v Ústí nad Labem, individuální výuka žáka s handicapem

Kvalifikace, osvědčení

Komplexní vzdělávací program ve skupinové psychoterapii: INSTEP Praha

Homeopatie v běžné praxi

Orientace na řešení v krátké terapii: Pedagogické centrum v Ústí nad labem

Metoda Instrumentálního obohacení R. Feureisteina I.: Univerzita Karlova Praha

KUPOZ  program pro děti s LMD 8 – 12 let: PhDr. Kuncová, Praha

Kurzy z oblasti Vývojových specifických poruch učení a chování